bilimsel aciklama

kafatasi

İnsanın Evrimi Hakkında Yeni Bir Hipotez

İnsanın evrimi ile ilgili genel görüş; insanların doğu Afrika'dan çıkarak tüm dünyaya yayıldığı yönündeydi. Ancak yeni elde edilen fosiller ve gelişen DNA analiz teknikleri sayesinde bu görüşün doğru olmadığı fikri oluşmaya başladı.

Çeşitli disiplinleri ve kurumları temsil eden bilim adamları, kökenlerimiz hakkında bilgilerimizi güncellememiz gerektiğini söylediler. Modern Homo Sapiens'in evrimi ile ilgili Afrika multiregionalizmi (çok bölgelilik) adı verilen bir hipotez ortaya koydular.

Oxford Üniversitesi'nde ve Max Planck İnsanlık Bilimi Enstitüsü'nde bir arkeolog olan Eleanor Scerri. "İlk hominidlerden günümüze kadar gelen süreçteki insanın evrimi, zaman içinde birbirileri ile içi içe geçen bir örgüye yada dalları birbirini kesen bir ağaca benzeyen bir şemaya sahip" diyor.

Yeni fosillerin keşfi, gelişmiş analitik araçlarla birleştiğinde, ana dallanma zamanının yaklaşık 300.000 yıl önce olduğu tahmin ediliyor. Fas'ta Marakeş yakınlarında bulunan kemik parçaları ile, Güney Afrika'da bulunan 260.000 yıllık kafatasının, genetik olarak birbirileri ile geçmişte birbirileri ile nasıl bağlandıklarını açıklamak gerekiyor.

Geleneksel olarak, Sahra-altı Afrika'da bir yerlerde, belki de Homo Heidelbergensis gibi bir gruptan evrimleştiği bir tek doğum yeri düşünülüyordu. Fakat fosiller, genler ve arkeoloji çok farklı bir hikaye anlatıyor.

Scerri, "Fosil kayıtlarında, modern insan formuna doğru mozaik benzeri, kıta çapında bir eğilim görüyoruz" diyor.

"Bu özelliklerin farklı zamanlarda farklı yerlerde ortaya çıkması, bize bu popülasyonların iyi bağlanmadığını gösteriyor. Yerel bir "İnsanlığın Beşiği" düşüncesinin yerine multiregionalism yani çok bölgelilik hipotezi ile bu sürecin açıklanması daha mantıklı olacaktır" diyor.

Bu hipoteze göre; insanın kökeni Afrika kıtası boyunca dağılmış insan atalarının, her biri bugünkü popülasyonlardan çok daha farklı anatomik özelliklere sahip, farklı bir dizi ekosistemden istifade eden çeşitli popülasyonların bir karışımıdır.

İnsanların atalarına atfedilen tamamen izole edilmiş olarak kendi kendine gelişen avcı toplayıcı bir topluluk tanımı yerine, farklı fiziksel özelliklere sahip (daha açık yada koyu ten, daha uzun yada kısa boy vb.) ayrı topluluklar arasında ara sıra meydana gelen karışmalar ve bunun sonucunda ortaya çıkan melez genlere sahip insan toplulukları olarak düşünmek gerekiyor.

Scerri, "Bu, genetik değişimlerin rastgele veya sık olmadığı bir alt grup nüfus modeline uyuyor," diyor.

Bizi modern insanlar olarak benzersiz kılan şey, zaman içinde farklı noktalarda çok sayıda bölgede evrimleşen hominidlerin özelliklerin bir karışımı olmamızdır.

Scerri, “Genetik ve kültürel çeşitliliğimizi ya da insanın nereden geldiğini anlamak - davranışsal esnekliğimiz ve biyolojik esnekliğimiz - eski bir nüfus alt-bölümü ve Afrika'daki çeşitli ekolojilere bakmak zorundayız” diyor.

Neanderthaller ve Denisovanlılar gibi diğer insan toplulukları ile olan genetik ilişkilerimiz hakkında daha fazla şey öğrendikçe bu hipotez daha geçerli bir hale gelecektir.

Günümüzün insan nüfusu, geçmişteki ile kıyaslandığında nispeten donuk ve homojendir. Yavaş yavaş tarihimizin ne kadar karmaşık olduğunu ve küresel topluluğumuzun nasıl iç içe geçtiğini öğreniyoruz.

Scerri, "Derin Afrika kökleri ile gelişen bir soyuzuz," diyor.

“Öyleyse bu tarihi anlamak için, önyargısız bir şekilde çeşitli kaynaklardan kanıtları tekrar gözden geçirmeliyiz.” diyor.

 

Kaynak: sciencealert.com

Please publish modules in offcanvas position.